عنـــــــــوان کلـاس :
یازدهم نظام جدید-دین و زندگی-جلسه ی دوم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/12/22
زمــان شـروع کلـاس :
16:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
18:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
در حال ثبت نام
نـــــــــام مـــدرس :
دپارتمان دین و زندگی ماز
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دی وی دی های ماز-مدرس رتبه های برترکشوری و اموزشگاه های معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :