عنـــــــــوان کلـاس :
یازدهم نظام جدید-زبان انگلیسی-جلسه ی نهم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1398/03/22
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
22:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
در حال ثبت نام
نـــــــــام مـــدرس :
دپارتمان زبان انگلیسی ماز
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دی وی دی های ماز-مدرس رتبه های برترکشوری و اموزشگاه های معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :