فیلتر بر اسای پایه : فیلتر بر اساس سال :

عنوان پکیجسالمهلت ثبت ناممبلغ پکیج (تومان)ثبت نام
اموزش زیست کنکور98 نظام جدیدباجزوه ماز در58جلسه13981398/11/31۲۹۹,۰۰۰
اموزش زیست دهم همراه باجزوه ماز در15جلسه13981398/11/31۱۵۱,۰۰۰
اموزش زیست یازدهم با جزوه ماز در18جلسه13981398/11/31۱۵۱,۰۰۰
اموزش زیست کنکور نظام قدیم همراه با جزوه در20 جلسه فشرده13981398/12/20۱۹۹,۰۰۰