عنوان پکیج :
اموزش زیست دهم همراه باجزوه ماز در15جلسه
مهلت ثبت نام :
1398/11/31
مبلغ پکیج (تومان) :
600,000 تومان
مبلغ پکیج با تخفیف (تومان) :
151,000 تومان
لیست دروس :
عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)
پایه دهم -زیست شناسی-سال تحصیلی 97-98 جلسه اول1397/07/1016:00:0017:45:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی- جلسه دوم-گفتار1گوارش1397/07/2416:00:0018:05:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی جلسه سوم-قسمت دوم مبحث گوارش1397/08/0816:00:0017:35:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی-جلسه چهارم-پارت3مبحث گوارش1397/08/2216:00:0017:55:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پنجم-جلسه پایانی مبحث گوارش1397/09/0616:00:0018:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی جلسه ششم-تبادلات گازی پارت اول1397/09/2016:00:0017:05:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هفتم(قسمت دوم مبحث تبادلات گازی)1397/10/0416:00:0017:10:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم-جلسه اول گردش مواد در بدن1397/10/2516:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه نهم-ادامه مبحث گردش مواد1397/11/0916:15:0017:20:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دهم1397/11/2316:00:0017:05:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه یازدهم1397/12/0716:20:0018:30:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دوازدهم1397/12/2116:00:0017:10:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سیزدهم1398/01/2016:00:0018:00:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه چهاردهم1398/01/2716:00:0017:10:00۴۰,۰۰۰
پایه دهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پانزدهم1398/02/1716:10:0017:20:00۴۰,۰۰۰
وضعیت پکیج :
در حال ثبت نام
توضیحات :

در این پکیج کلیه فصوا زیست شناسی دهم همراه با جزوه ماز توسط اساتید کشوری گروه ماز تدریس می گردد