عنوان پکیج :
اموزش زیست یازدهم با جزوه ماز در18جلسه
مهلت ثبت نام :
1398/11/31
مبلغ پکیج (تومان) :
2,800,000 تومان
مبلغ پکیج با تخفیف (تومان) :
151,000 تومان
لیست دروس :
عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه اول1397/07/1018:00:0019:45:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی جلسه دوم1397/07/2418:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سوم1397/08/0818:00:0019:30:00۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98-زیست شناسی- جلسه چهارم حواس ویژه(بینایی،چشایی و بویایی)1397/08/2218:00:0019:42:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 زیست شناسی-جلسه پنجم-اتمام مبحث حواس(حواس پیکری و جانوری)1397/09/0618:00:0019:10:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 -زیست شناسی-جلسه ششم-آغاز مبحث دستگاه حرکتی1397/09/2018:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هفتم(فصل تنظیم شیمیایی)1397/10/0418:00:0019:02:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هشتم-جلسه اول ایمنی بدن1397/10/2518:00:0018:50:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 -زیست-جلسه نهم-دومین جلسه مبحث ایمنی بدن1397/11/0918:00:0019:35:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دهم-جلسه پایانی ایمنی بدن1397/11/2318:00:0019:10:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم -زیست-سال تحصیلی 97-98 جلسه یازدهم-شروع فصل تقسیم یاخته1397/12/0718:30:0019:35:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه دوازدهم1397/12/2118:00:0019:20:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه سیزدهم1398/01/0618:00:0019:20:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه چهاردهم1398/01/2018:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه پانزدهم1398/01/2718:00:0019:30:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه شانزدهم و هفدهم1398/02/1718:30:0021:40:00۴۰,۰۰۰
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه هجدهم1398/02/3118:00:0019:00:00۴۰,۰۰۰
وضعیت پکیج :
در حال ثبت نام
توضیحات :

در این پکیج کلیه فصول زیست شناسی پایه یازدهم در18جلسه همراه با ارایه جزوه ماز و تدریس اساتید کشوری ماز صورت می گیرد