عنوان پکیج :
اموزش زیست کنکور نظام قدیم همراه با جزوه در20 جلسه فشرده
مهلت ثبت نام :
1398/12/20
مبلغ پکیج (تومان) :
500,000 تومان
مبلغ پکیج با تخفیف (تومان) :
199,000 تومان
لیست دروس :
عنوان کلاستاریخ برگزاریزمان شروعزمان پایانمبلغ کلاس (تومان)
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی بیستم(پایانی)حل سوال یک دوره آزمون جامع کنکور1397/11/3014:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی نوزدهم-آغازیان و قارچ ها1397/11/2314:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هجدهم-ویروس باکتری+مباحث باقیمانده از شارش انرژی1397/11/1614:00:0017:20:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هفدهم-فصل9و10زیست سوم(گیاهی)1397/11/0914:30:0016:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی شانزدهم-تدریس فصل5و6و7سوم و ادامه شارش انرژی1397/11/0214:00:0016:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی پانزدهم-ادامه ژنتیک و شروع شارش انرژی1397/10/2514:00:0016:50:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی چهاردهم1397/10/1814:00:0016:10:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی سیزدهم-فصل6و7پیش دانشگاهی(پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی+رفتارشناسی)1397/10/0414:00:0015:55:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دوازدهم(تدریس فصل حواس و هورمون)1397/09/2714:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی یازدهم-ایمني بدن و دستگاه عصبي1397/09/2014:00:0015:50:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دهم-مباحث حفظی ژنتیک جمعیت1397/09/1314:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی نهم- تدریس ژنتيك جمعيت قسمت های محاسباتی1397/09/0614:00:0015:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هشتم-تدريس فصل دفع مواد و حركت1397/08/2914:00:0015:45:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی هفتم-پيدايش و گسترش زندگي+تغيير و تحول گونه ها از زيست پيش دانشگاهي1397/08/2214:00:0015:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی ششم1397/08/1514:00:0015:40:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی پنجم- تدریس ادامه فصل تكنولوژي زیستي گردش مواد مبحث قلب و عروق1397/08/0814:00:0017:15:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی چهارم1397/08/0114:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی سوم1397/07/2414:00:0016:00:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی دوم-فصل٢و٣دوم تا ابتداي قسمت گياهي+تكميل پروتيين سازي تا پايان ترجمه1397/07/1714:00:0016:30:00۴۰,۰۰۰
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی اول-مولکولهای زیستی و سفری به درون سلول و پروتیین سازی1397/07/1014:30:0016:30:00۰
وضعیت پکیج :
در حال ثبت نام
توضیحات :

کلیه فصول کنکور نظام قدیم در هر3پایه دوم و سوم و پیش دانشگاهی همراه با جزوه کامل900صفحه ای ماز ارایه می گردد