اساتيد ماز در اين مجموعه دي وي دي كه در ٩حلقه تهيه شده است،به تدريس كامل  همه مباحث زيست شناسي نظام قديم پايه هاي دوم،سوم و پيش دانشگاهي مي پردازند.اين دي وي دي مناسب براي سطوح مختلف ترازي است از اين جهت كه صفرتا١٠٠مطالب همراه با تست هاي كنكورهاي سراسري و تاليفي ماز اموزش داده شده است.در حلقه ٩ نيز حل سوالات كنكور ٩٦ انجام شده است.

قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت برای شما: ۱۹۸,۰۰۰ تومان


تذكر:در ايام منتهي به كنكور نيز قابليت جمع بندي با اين محصول به دليل تدريس فشرده و كاربردي وجود دارد